Gönderilen bildiri özetleri, bildiri değerlendirme kurulu tarafı tarafından değerlendirilecek ve kabul edilen bildirilerin poster ya da sözlü olarak sunulacağı konusunda karar verilecektir. Posterler elektronik ortamda sunulacak, sözlü sunumlar ise iki ayrı oturumda ayrıca yapılacaktır.

Bildiri metinleri Easychair bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden (http://ksskadindogumgunleri.org/) online olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Bildiri gönderimi için son tarih 19 Kasım 2019.

Yazım Kuralları

  1. Metinler online bildiri sistemi ile toplanacaktır.
  2. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
  3. Metin; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
  4. Metinin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.
  5. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
    Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, Şehir 6. Metin içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.