Değerli Meslektaşlarım,

İstanbul Avrupa yakasının en büyük kadın hastalıkları ve doğum ünitesi olan kliniğimiz, aynı zamanda en köklü kliniklerinden(SSK Bakırköy Doğumevi, Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH) de biridir. 2011 yılında yeni binasına taşınan ve adı değişen hastanemizde, kliniğimiz aynı misyonunu devam ettirmektedir. Klinik perinatoloji ve jinekolojik onkoloji yan dalları, ürojinekoloji ünitesi ve üremeye yardımcı tedavi (Tüp bebek) merkezi ile tüm bölümlerin bulunduğu eğitim ve hizmet merkezidir. Tabii ki merkezimizin eğitim faaliyetleri içinde, asistan ve yan dal eğitimi yanında bilimsel toplantılar yapmak da vardır.

‘Kanuni Sultan Süleyman  Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum  Günleri-I’ toplantımızı 25 mart 2017 tarihinde başarılı bir şekilde yapmıştık. 22-23 Kasım 2019 tarihinde ‘Kanuni Sultan Süleyman  Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum  Günleri-II’yi yapacağız. Hem yeni çalışmaların bildiriler ile ortaya konulması, hem de mezuniyet sonrası yeniliklerin incelenmesi ve tartışılması açısından, toplantımızı kongre haline dönüştürerek gelenekselleştirmek istiyoruz. Asistanlığımı da yaptığım ve tüm uzmanlık yıllarımı geçirmekten gurur duyduğum hastanemiz adına böyle bir toplantıyı yapmak bize gurur vermektedir.

Bu kongrede amacımız obstetri ve jinekolojide en güncel bilgileri paylaşmak ve tartışmalı konuları ele alarak bunlara cevap bulmaya çalışmaktır. Bu nedenle programa, pratik uygulamada zorluk çekilen konuları almaya çalıştık.

Bu kongreyi de birincisi gibi, hastanemiz karşısındaki  ‘Başbakanlık TOKİ Hizmet Binası’ toplantı salonunda yapacağız. Kongremizde sözlü bildiriler kabul edilecek ve sunulan bildiriler e-kitap haline getirilecektir. Bu bölüm için hastanemiz konferans salonu kullanılacaktır.

Değerli hocalarımızın bizi kırmayarak toplantıda konuşmacı olmayı, deneyimlerini ve bilgilerini bizimle paylaşmayı kabul etmelerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve saygılarımızı sunuyoruz.

Siz meslektaşlarımızın toplantıya katılarak vereceği destek, gelecek toplantılar için bize  cesaret verecektir. Katılımlarınızı bekler, saygılar sunarım.

Doç. Dr. İbrahim Polat